smartnet_Applications_img_670x240

Sieć SmartNet to serwis do pomiarów satelitarnych, udostępniający poprawki zwiększające dokładność Twoich pomiarów.

smartnet_Surveying_img_670x240

Geodezja

Sieci SmartNet mogą być wykorzystywane do realizacji różnych prac geodezyjnych, które wymagają centymetrowej dokładności pomiaru, np. do pomiarów katastralnych i topograficznych, a także na potrzeby budownictwa i monitoringu.

smartnet_home_construction_no-text_img_670x240

Budownictwo

Sieć SmartNet może być wykorzystywana podczas prac pomiarowych na budowach obiektów o dużym znaczeniu np. na autostradach, pasach startowych i innych obiektach, wszędzie tam gdzie wymagana jest dokładna praca i powtarzalna centymetrowa dokładność.

smartnet_home_agriculture_no-text_img_670x240

Rolnictwo

Dzięki subskrypcji w sieci SmartNet możesz wykorzystać technologie rolnictwa precyzyjnego do prac w rolnictwie, takich jak zasiewy, zbieranie plonów kombajnem, opryski i nawożenie.

smartnet_home_gis_no-text_img_670x240

GIS/DGNSS

Sieć SmartNet idealnie nadaje się do realizacji projektów wymagających wysokiej dokładności pomiarów, takich jak np. wykonywanie pomiarów pod mapy sytuacyjno wysokościowe, które mogą zostać prawidłowo zrealizowane, gdy zostanie osiągnięta stała dokładność

smartnet_home_machinecontrol_no-text_img_670x240

Sterowanie maszyn

Sieć SmartNet zapewnia bardzo wiarygodne i dostępne w każdym czasie poprawki RTK, których potrzebujesz do prawidłowego działania odbiorników GPS do sterowania maszyn

Top