Sieć RTN

Serwis dystrybucji korekt powierzchniowych RTK dostarcza użytkownikom wiarygodne i dokładne poprawki, obliczane przez stacje referencyjne sieci SmartNet.

Poprawki RTK umożliwiają wykonywanie pomiarów przez dwuczęstotliwościowe (do końca roku czterosystemowe) odbiorniki geodezyjne z centymetrową dokładnością.
Poprawki są przesyłane przez sieć stacji referencyjnych.
Poprawki są przesyłane w standardowym formacie (RTCM 3 lub Leica 4G) z częstotliwością 1 sekundy.

Top